دیشب...

سلام...


دیشب همکلاسیم بهم اس ام اس داد بعد از یک سال تقریبا که با هم قهر بودیم خیلی دلم


براش تنگ شده بود البته به روم نیاوردم خلاصه تصمیم گرفتیم دیگه با هم قهر نباشیم امروز هم


با هم سلام و احوال برسی کردیم البته یه کم!!!